Neutralizowanie niewybuchów to nie gra Saper – zostaw to fachowcom

Wojna zakończyła się wiele lat temu, tymczasem częstokroć słychać o odkrytych w różnych lokalizacjach Polski niewypałach. Na ogół zdarza się to podczas robót ziemnych przeprowadzanych przy budowie posiadłości albo osiedla, a nawet podczas roboty na działce. Częstokroć słychać także o tragicznych wynikach takich nieoczekiwanych spotkań z niewypałami.

Nadzwyczajnie niebezpieczne jest zainteresowanie młodych ludzi owymi pozostałościami wojennymi. Niezmiernie często zbierają oni bowiem i składują różnorodne przybory wojskowe, a wśród nich również te niebezpieczne. Dlatego w dalszym ciągu dochodzi do incydentów, czasami zabójczych. Młodzież, a także niejednokrotnie starsi mężczyźni, nie są świadomi grożącego im niebezpieczeństwa.

usługi saperskie


Każdy wobec tego ma obowiązek wiedzieć, co mu grozi oraz jak musi postąpić po odkryciu niewybuchu.
Nade wszystko nigdy nie poruszać, a tym samym nie przestawiać, nie rzucać i wykopywać, oraz nie neutralizować samemu. W takim wypadku pierwszą i najważniejszą sprawą będzie ochronienie lokalizacji odkrycia oraz zawiadomienie policji. Można również zgłosić to straży pożarnej czy miejskiej. Za kolejne działanie aż do przyjechania saperów odpowiedzialna jest policja.

Na terenie Polski funkcjonują organizacje, które proponują usługi saperskie. Obejmują one identyfikację i oczyszczenie gruntu z niewybuchów, niewypałów oraz odnalezionej amunicji. Sprawują też kontrolę nad pracami ziemnymi w trakcie różnych założeń budowlanych oraz w trakcie demontażu obiektów strategiami wybuchowymi. Przedmioty groźne oraz wybuchowe wydobywają też spod wody. Rzecz jasna angażują wyszkolonych znawców: minerów, profesjonalnych nurków oraz operatorów specjalistycznego aparatu wykrywającego. Większa część kadr ma możliwość też pochwalić się długoletnim doświadczeniem nabytym w profesjonalnej służbie wojskowej nie jedynie na obszarze Polski, lecz również w misjach cudzoziemskich.